A + A = A -
ورود کاربر     
 + ثبت نام

ورود

ورود خودکار

واژه رمز را فراموش کرده‌اید؟
عضو شوید

افراد آنلاين

5 کاربر در سایت حاضرند (4 کاربر در حال بازدید از درباره ما هستند.)

کاربر: 0
میهمان: 5

ادامه...
خانه >> روند آناليز شير - درباره ما

روند آناليز شير

آناليز شير

از آنجائيکه بخش مهمی از پروتئين، چربی، لاکتوز و سایر مواد مغذی مورد نياز از طریق شير و مواد لبنی تامين می گردد لذا در اکثر کشورهای پيشرفته در صنایع لبنی بيشترین توجه به مواد ژنتيکی (اسپرم، جنين و .....)  داده می شود که ارزش اصلاحی این مواد مغذی در آن زیاد باشد. امروزه آزمایشگاههای مجهز قادرند همزمان با توسعه امور اصلاح نژاد در سریع ترین زمان نسبت به تجزیه شير انفرادی گاوها اقدام و مواد تشکيل دهنده آن ( پروتئين، چربی، لاکتوز، مواد جامد شير) و حتی شمارش سلولهای سوماتيک که نقش موثری در سالم بودن شير را دارد، آناليز نماید. به همين منظور تجهيز مراکز آزمایشگاههای رکوردگيری شير در مرکز اصلاح نژاد دام کشور و سایر مراکز تابعه همواره مورد توجه قرار گرفته است.

از بدو فعاليت آزمایشگاه رکوردگيری در مرکز اصلاح نژاد دام کشور سيستم قدیمی و مرجع ژربر ملاک اندازه گيری چربی بوده و امروزه نيز پيشرفته ترین دستگاهها علاوه بر چربی سایر مواد مغذی را آناليز می نمایند که نحوه عمليات مربوطه به شرح ذیل می باشد :

روشهای آزمایش شير

١- تعيين چربی شير با استفاده از روش ژربر

٢- تعيين چربی شير با استفاده از دستگاه ميلکوتستر

٣- تعيين چربی و پروتئين و لاکتوز با استفاده از دستگاههای اسکن

۴- تعيين سلولهای سوماتيک شير جهت تشخيص اورام پستان گاو با استفاده از سوماتيک سل کانت یا دستگاه شمارش سلولی

روش ژربر

نظر به اهميت این روش بعنوان روش مرجع هنوز هم با توجه به وجود وسایل پيشرفته در آزمایشگاههای رکوردگيری از آن بعنوان معياری جهت تشخيص دقت دستگاههای الکترونيکی موجود استفاده می شود.

در این روش وسایل و دستگاههای زیر مورد نياز است:

١- سانتریفيوژ

٢- شيکر عمودی (همزن)

٣- شيشه های بوتيرومتر و درب آن

۴- الکل و اسيد کش دو یل

۵- پی پتهای اسيد، الکل و شير

روش آزمایش و آناليز

مقدار CC ١٠ اسيد سولفوریک رقيق شده را توسط پی پت در بوتيرومتر ریخته و سپس CC ١1 شير همراه با بيکرومات و پتاسيم ( ماده محافظ شير) را با آهستگی و دقت زیاد به اسيد اضافه و 1cc   الکل آميليک به حجم فوق اضافه نموده و درب بوتيرومتر را بسته و در داخل سبد بوتيرومتر (رک) قرار داده و سپس توسط شيکر ترکيبات کاملاٌ مخلوط و سپس بوتيرومترها را بطور قرینه در دستگاه سانتریفوژ با ١٢٠٠ دور در دقيقه به مدت ٣ تا ۵ دقيقه قرار داده و پس از پایان مدت فوق با استفاده از کليد بوتيرومتر ميتوان درصد چربی نمونه را مشاهده نمود.

 

 

انتخاب زبان